Stryj

Стрий — місто обласного значення Львівської області, районний центр Стрийського району. Площа міста — 16,8 км2. Населення — понад 60 тис. осіб. Це одне з найдавніших західноукраїнських міст, осередок промислово-аграрного і курортно-рекреаційного комплексу (разом з Моршином) Стрийського Прикарпаття.

Як місто виникло на березі річки Стрий, притоки Дністра, і взяло її назву, яка походить від поєднання звуків "стр", що з прадавніх часів означало — проточна вода. З доісторичних часів на березі Стрия селилися східнослов'янські племена, особливо білі хорвати.

В ХІ-ХІІІ ст. наші землі входять до складу Галицько-Волинського князівства. За часів князя Осмомисла на Стрийщині була створена оборонна система, яка охороняла торговий шлях від угорських, польських і татарських загарбників. За часів Данила Галицького торговий шлях через Стрий набуває ще більшого значення, бо тут пролягає шлях з Галича на Україну. Тому майбутнє місто розростається.

З ХІV ст. Стрийщина потрапляє під владу Польщі. Перша письмова згадка про Стрий припадає на 1385 рік. У 1387 році польський король Ягайло подарував Срийщину своєму братові Свидригайлові. В той час Стрий вже був значним економічним і адміністративним осередком. Поступово Стрий оточено земляним валом, частоколом, що захищали його центральну частину - Ринок.

У 1431 р. Стрию надане магдебурзьке право. Керував справами міський магістрат на чолі з бургомістром.

У 1523 р. Стрий цілком знищений татарським набігом. Для оборони від набігів у місті в ХVІ ст. побудований замок. Як оборонна споруда він проіснував до ХVІІІ століття.

В часи середньовіччя Стрий знаменитий як торговий центр. Це спричинило розвиток ремесел. В місті виникають і діють цехи кушнірів, гончарів, ткачів, шевців. Передмістя Стрия займається сільським господарством.

У середині ХV ст. серед населення Стрия переважають українці. У місті в ті часи було 5 українських церков і 4 братства; діють братські школи. У 1634 р. Стрий знищений ще одним спустошливим набігом татар.

Внаслідок поділу Польщі у 1772 р. Стрий разом з цілою Галичиною потрапляє від владу Австро-Угорщини. Під впливом революційних подій 1848 р. в Європі у Стрию організовується українська інтелігенція і утворює окружну Руську Раду.

У 1872-1875 роках у Стрию будують залізницю. У місті створюються і діють паровозоремонтні майстерні, деревообробні підприємства, фабрика сірників "Ватра", підприємства для виготовлення і обладнання нафтодобувної промисловості.

Громадське життя українців Стрия пожвавлюється аж під кінець ХІХ ст. В місті створюються товариства "Руське касино", "Підгірська Рада", "Міщанська бесіда", а в 1892 р. — філія товариства "Просвіта". У 1901 р. на народні кошти у місті будується Народний дім. Активізація громадського і політичного життя міста відбувається під впливом діяльності д-ра Є. Олесницького, о. О. Бобикевича та о. О. Нижанківського.

З початком І світової війни у Стрию формується Легіон УСС. З вересня 1914 р. тут приймають присягу Українські Січові Стрільці.

З жовтня по травень 1915 року Стрий перебуває під окупацією російської царської армії. 31 травня 1915 року Стрий знову потрапляє під австро-угорське панування, яке триває до листопада 1918 р.

1 листопада 1918 р. у Стрию відбувся збройний переворот. У місті встановлюється влада ЗУНР. Українське врядування тривало до 19 травня 1919 р., після чого Стрий знову потрапляє під польське панування.

За результатами підписання Ризького договору у 1921 році Стрий у складі Західної України підпадає під владу Польщі.

17 вересня 1939 р. за німецько-радянською угодою Західна Україна (і Стрий в її складі) приєднана до Радянського Союзу. Радянська окупація у липні 1941 р. змінюється німецькою окупацією, яка триває до 5 серпня 1944 року.

В 1960 році місто отримало статус — місто обласного підпорядкування.

14 березня 1990 року у Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України.

Зараз у місті діють декілька великих підприємств: "LEONI Wiring Systems UA" (завод з випуску кабельних мереж для автомобілів європейських виробників), Стрийський вагоноремонтний завод, Discovery Drilling Equipment Ltd (виробництво бурової геологорозвідувальної техніки), Видавничий дім "Укрпол" та інші — машинобудівні, металообробні, деревообробні, легкої промисловості, харчові, виробники будівельних матеріалів тощо.

Важлива інформація:
Код для міжміського зв'язку (03245)
Photos
 Catholic Church of the Blessed Virgin Mary (1425, rebuilt till the 19th cen.)
 The entrance to Catholic Church of the Blessed Virgin Mary
 Decor of Catholic Church of the Blessed Virgin Mary
 St. Joseph Catholic church (1910)
 Former Catholic Church of St. Mary Magdalene (16th cen., nowadays - the Greek Catholic Church)
 The former Folk House (19th cen.), nowadays - the administrative building
 The former building of Sokil association (19th cen.), nowadays - the local Culture House
 Administrative building  The former palace (early 19th cent.), nowadays - Municipal Civil Registry  The town buildings  The town buildings  The town buildings  The former lawyer's house (early 20th cent.), nowadays - The Teacher's House
 The residential building (early 19th cent.), nowadays - Museum of Nyzhankivski Family  Monument to the 300th anniversary of the town  The monument to Yaroslav Stetsko
Bed&breakfast
Restaurants, cafes, tastings
Shops
Rehabilitation, Spas, saunas, swimming pools
Museums
Tours, recreational activities
Leisure
Sights