Transport in Vorokhta:

How to get to Vorokhta:
Go to Vorokhta by train LvivRakhiv, by diesel train Іvano-Frankivsk — Rakhiv or fixed route transport Іvano-Frankivsk — Vorokhta, Іvano-Frankivsk — Verkhovyna.
Station:
  Теlephone Аddress
Railway station (03434) 4-13-56 Vorokhta village
 
Таxi:

"Каrpaty" (03434) 2-21-21, (067) 289-32-52
"Nadiya" (03434) 2-13-13, (067) 936-31-41, (066) 200-98-13
"Radiotaxi" (03434) 2-23-00
"Maks" (03434) 2-11-33
"Ruslana" (03434) 4-10-00
  (03434) 3-95-95
 
Distance from Vorokhta to other cities:
City Distance
Іvano-Frankivsk 95 km
Nadvirna 59 km
 
For drivers:

Filling stations

  • ANP Vorokhta village, D. Halytsky St., 110