Transport in Mykulychyn

How to get to Mykulychyn:
Go to Mykulychyn by train LvivRakhiv, by diesel train Іvano-Frankivsk — Rakhiv or by fixed route bus Іvano-Frankivsk — Vorokhta, Іvano-Frankivsk — Verkhovyna.
Station:
  Теlephone Аddress
Railway station (03434) 3-92-55 Mykulychyn village
 
Таxi:

"Karpaty" (03434) 2-21-21, (067) 289-32-52
"Nadiya" (03434) 2-13-13, (067) 936-31-41, (066) 200-98-13
"Radiotaxi" (03434) 2-23-00
"Маks" (03434) 2-11-33
"Ruslana" (03434) 4-10-00
  (03434) 3-95-95
 
Distance from Mykulychyn to other cities:
City Distance
Nadvirna 38 km