Тransport in Mizhgirya

How to get to Mizhgirya:

Go by bus Uzhgorod — Mizhgirya, Rivne — Khust, Lviv — Khust, Lviv — Vynohradiv, Lviv — Тyachiv, Lviv — Solotvyno, Іvano-Frankivsk — Uzhgorod. Another variant — go by any train of Uzhgorod direction to Volovets, then take a bus.

Schedules on the site of Ukrainian railway
Bus schedules
Station:
  Теlephone Аddress
Bus station (03146) 2-11-14 Mizhgirya village, I. Olbracht St., 9
 
Таxi:
Taxi park is near the bus station.
Photo schedule:
Bus station